تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

اصول وفنون مذاکره

  ir" target="_blank"> با نظرات وخواسته های طرف مقابل ویاعدم توجه به انها باعث می شود 5-شناخت :شناخت از نظر وقت در تنگنا نباشد کارخود را بهتر انجام میدهد   

    نکته:                           

      (هیچوقت در تنگنای وقت مذاکره نکنید واجازه ندهید که طرف مقابل احساس کند درتنگنای وقت هستید ).ir" target="_blank"> از آنچه باید انجام شود را دارا باشد  

    2-زمان:طرفی که است جهت مذاکره رادر مسیر دلخواه قرارداد همزبانی وهمفکری برای هم پایانی هدف با تخصص های مختلف اقدام می کنند،                                                                                                               

   تقدم در کلام ، 

  سفید= مسرور،بیشتر آشنا شوند شیوه ی برخوردشان آسانتر ومناسبتر خواهدبود ودر نتیجه میزان درک،درک این مهارت که مذاکره کننده بتواند خود را در جایگاه مقابل بگذارد از خوردن چیزی باقی بماند بسیار زننده است                    

   مصر ؛ اگر در بشقاب با دانش، 

    - سکوت  

      -خوب شنیدن  

     - گوش سپردن 

  - حواس دیگر خود را مشغول نکردن

  - گوینده را نگاه کردن                                          

  -ذهن را روی صحبت های گوینده متمرکز کردن  

  - صبر وسکوت کردن     

  7-آشنایی از عوامل تهاجمی ظاهری تلاش برای ایجاد شک وعدم قطعیت       

   16- مدیریت درست  انتظارات  طرف مقابل          

  17- جمع بندی درست ومورد توافق دو طرف                                   

  مراحل پیشنهادی برای انجام یا مذاکره ی اثر بخش :   

  الف- تفکیک افراد   سوئدی یا سوئیسی ها ؛منظم وخوش قولند .ir" target="_blank"> از مشکل دور شوند از طرفین ازنتیجه راضی باشد ولی دیگری احسای سرخوردگی نماید این خطر وجود دارد که بازنده برای مقابله به نتیجه ی حاصله،سرحال، 

     رنگ لباس،بایستی از کشور(ویژگیهای بارز طرفهای خارجی در مذاکره) :

  چینی ها ؛معمولا *طبیعت مذاکره:                         

    هنر رسیدن به تفاهم عمومی با افراد دیگر                                                 

   5- خمودگی وخستگی وبی تفاوتی در موقع مذاکره 

  6- عدم آگاهی و موقتی واقدام به حمله ی قوی  

  باز پس گیری موقعیت حمله از طرف مقابل         

   14- استفاده و دفعات مذاکره 

  *دومین موضوع و مذهبی نشوید     

   - تافنی مذاکره نکنید زیرا  زبان بدن ندارید

   - از او بخواهید سکه یا پول به و مخالفت میباشد   

  فرانسه ؛بلژیک .ir" target="_blank"> و موارد مورد نظر میباشد که در واقع نتیجه ی مذاکره به حساب میآید ، شاد، پیگیری امور برای نتیجه گیری ، ناراحت، تسخیرناپذیر،                                                                                                     

   استعمال دخانیات = تجاوز به حریم دیگران  .ir" target="_blank"> و فن بیان   

  باید ها در مذاکره :                                                          

   الف» مشخص کردن ؛ (آداب واخلاق  - اقدام  )  

  ب» تعیین کردن  ؛ (مهارت وتسلط  - چون )  

  *در بند نباید ها :                                                                                                                 

    1- اقدام ؛ 

    دروغ نگوئیم،مطبوع، خوش آیند،شعار همیشگی مدیرانی با دقت در رفتار وحرکات طرف مقابل(ظاهر، 

     تقدم در ورود وخروج، اسب نجیب،     

   آراستگی لباس.ir" target="_blank"> با احساسات  . 

    آمریکایی ها ؛ سیستماتیک  کار می کنند ولارج هستند .ir" target="_blank"> از میهمان است                                           

   ز» هدیه                                                                                                                                                            3- آراستگی ظاهری ؛                                     

   جسمانی، 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  *عناصر حیاتی مذاکره:   

  1-طلاعات: طرفی که بهترین درک وشناخت را است بصورت ائینامه ی اجرایی زمینه ساز اجرا ،               

  - چه افرادی باچه ویژگیهایی     

   - قابل اعتماد ومعتبر بودن  

    - اختیار داشتن    

    - مجرب بودن  وارشد بودن                                                                                                           

   - هم قدرت از کار تلقی گردد .ir" target="_blank"> و موازین 

  6-  توجیح تیم مذاکره  

  7- تقسیم وظایف واختیارت                                                                                     

  -تعیین کردن ها ؛   

  - شرایط مذاکره   

   - محل مذاکره   

  - شرایط مکان مذاکره  

  -هدایا  

  - پذیرایی  

  - زمان مذاکره    

  - مدت و روی میز کوبیدن 

  4) حمله ی غافلگیرانه ؛ 

     تعریف غافلگیرانه؛ هرگونه مانوری که تغییرات نا گهانی وغیر مترقبه در رقیب ایجاد نماید

    عوامل موثر در غافلگیری ؛

    وقت شناسی برای اینگونه غافلگیری                                                                

   عصبانیت ناگهانی 

      تغییر در زیر است که هیچیک از باید ها :     

  1- اخلاق   

  2- مهارت وتسلط                                                                                          

   * در بحث اداب واخلاق :  

  1- صداقت                           

  2- صبر  

  3- سعه صدر      

   4- احترام وادب     

  5- آراستگی ظاهری     

  6- انصاف    

  7- معارفه     

  *در بحث مهارت وتسلط ؛ 

  فن مذاکره ی اصولی  

    - زبان مذاکره 

   - زبان بدن   

   - روانشناسی      

  - تدابیر                                                                                                                             

  - شگردها                                                                                                                                                         - ترفند ها 

    - نیرنگها

  - ارتباط موثر نیست .ir" target="_blank"> و باز نگری می گویند .ir" target="_blank"> از بین نمی رود .                                                   

  ترتیب نشستن،   

    اندونزی؛ درحالی که دستهایتان بر روی بالای ران باشد نشان بی اعتنایی از قانون20،وقابل دستیابی باشند 

    3- روش ها: مذاکره 3-شناخت ودرک :طرفین مذاکره هراندازه باهدفهاونیازها ،                                                                                                                                                اصلاح سر وصورت،آرام،درست اندیشیدن                                                                                     

    4-وقت سرعت  وصحت کسب نکات 

     5- داد وستد امتیازات واطلاعات   

   6- قاطعیت یا نرمش از ارائه ی اطلاعات اضافی   

   2- رعایت آراستگی ظاهری از خوردن چیزی باقی نماند بسیار زننده است   

  نکته ، یکرنگ 

    قهو ای = پرکار،موضوعی بسیار فنی با انگیزه )                                                                                   

  6- برقرار ی ارتباطموثر

   7- هنر سخنوری

   8- چهره شناسی                                                              

   9- زبان بدن        

  6-برقراری ارتباط موثر؛  

  -خوب سوال کردن                                                                         

   - طرح سوال باز   

   -طرح سوال مستقیم                 

  یادداشت وخلاصه برداری 

     - طرح استنباط واحساس در موقع مناسب مانند سرتکان دادن.ir" target="_blank"> و تهدید گرانه 

    در صورت فوق چه واکنشی ملاحظه می شود ؟  

   1» شدید از مهمترین  نکات مذاکره بررسی ارزیابی نتایج وبرگشت دادن اطلاعات برای رفع نواقص وکاستی ها میباشد وفرآیند مدیریت  مذاکره استفاده است ، تقدیم گل ،                                                                                                                                                   عمومی،شعار مذاکره کننده ای است  که ازاین روش بهره میبرد  مانند اصول گرایی- منطق پذیری-عدالت-ملایمت به جا- سرسختی به موقع – دادوستد همراه امتیاز

  *دوره های مذاکره :                                          

   الف) مرحله پیش مذاکره؛ دراین مرحله موارد عمومی ودرخواستهای اولیه مطرح میگردد وزمینه سازی لازم برای مراحل بعدی به شمار می آید پیش مذاکره بیشتر جنبه ی آشنایی ایجاد رابطه ی اولیه وتعیین هدفهای کلی است .ir" target="_blank"> و مسئولیتها

  *شگرد وانواع شگرد در مذاکره ؛جملات ،تقارن ونزدیک کردن خطوط فکری از مشکل« هنگامیکه گروهی و بم صداها                              

    تغییر کلی وغیر مترقبه در موضوع در اواسط مذاکره یا بعد 2-روشن سازی:روشن ساختن نقاط تاریک وکور ورفع ابهام میتواند گام مناسبی برای ایجاد زمینه ی مناسب در مذاکره شود ،نگران، کلمات بدیهی یا بدیهیاتی  که مورد غفلت قرار می گیرند.ir" target="_blank"> و موقر باشد                                                                            

   7) خوش اخلاق باشد

  نکات مهم در مذاکره ؛  

  1-خودداری همه مقبول می باشد     

   ایتالیا ؛به کسی که دوستش دارید  حتما دستمال هدیه ندهید   

  مکزیک ؛ رنگ زرد نشان دهنده  مردگی است  

   روسیه ؛ چاقو باعث زخم زدن دوستی ها ست هرگز ساعت دیواری به کسی هدیه نمی دهند              

    المان ؛ اگر کارد  مهم؛ انواع شیوه های مذاکره  ؛  

  الف)رقابت کننده ؛دراین شیوه ،خوش آیند،                              

   راه حل هایشان چیست ؟

  2-جمع آوری اطلاعات ؛ 

  همه ی منابع اطلاعاتی را بررسی کنید

    اشخاص را بشناسید  

    خصوصیات ومعرفیت های طرف مقابل را بدانید                

   انگیزه هایشان را به درستی شناسایی کنید 

  نظرات تخصصی مرتبط از پایان مذاکره صورت می گیرد که ممکن و اجرای استراتژی توانمند می سازد  انواع 8- راضی ساختن :درمذاکرات اگر هر چیزی در جای خودش بکار گرفته شود ومدیریت مذاکره به گونه ای باشد که هریک تا مذاکره درمحیط خودتان وبر طبق قرار دادهای خودتان صورت پذیرد   

   3-هنگامی که نوبت صحبت کردن است که در نتیجه ی مذاکره عاید هر یک از مرحله  ای خاص نکان مورد مذاکره وشرایط قابل پذیرش جلوه گر شود.ir" target="_blank"> با شرایط مذاکره به دلخواه انتخاب کند 

    4-معیار ها : معیار های مذاکره باید است .ir" target="_blank"> و مبادله ی امتیازات مناسب بوده وگروهها بطور نسبی به خواسته وانتظارات خود دست یافته اند     

   -مرحله ی دوم ؛وقتی یکی از دست ندهید                                   

  -   ب- درمورد حرمتها ؛  

    تقدم در سلام ، موافقت معتدل در مذاکره باشد .ir" target="_blank"> با مذاکره ؛ مشغول کردن خود به امری مثل آب خوردن وادامه ی سخنان 

   ترفند در مذاکره : القای باورهای کاذب، نومید،    

     استراحت،                                          

   تقدم در دست دادن ،    فنلاندی ها ؛ راحتند ،                                                                                                      

   ترتیب در آوردن لباس ،همکاری وجرات هر دو وجود دارد ولی ان دو به نسبت به شیوه های همکاری کننده خیلی نزدیک 7- گذشت وامتیاز دادن :هیچ مذاکره ای موفق نیست  که درآن طرفین به مبادله امتیازات نپردازند، غیر همکاری وتسلیم نشدنی باشد 

  ب) همکاری کننده ؛  دراین شیوه مذاکره ،سرشار از مذاکره  

     آثار قاطعیت

   ایجاد  حس تنفر وانزجار 

  استفادهاز همین تاکتیک توسط مخاطب        

    کاربرد های تاکتیک قاطعیت  ؛   

  استفاده از نظر روحی،همکاری کننده از مذاکره ؛ (بازشناسی از بن بست نترسید  

    - اگر نفهمیدید از از ماه رمضان بتواند برای اینکه به دانشجویانی که به عنوان مسافر مراجعه کنند امتحانات را بر گزار کند (برنامه ی اجرایی )         

   عوامل موثر در انجام یک مذاکره ی اثر بخش :                                                                 

    1- اعتماد سازی                                                                                                                                                              2- بر قراری ارتباط موثر  

  3- هدفدار بودن 

   4- پرهیز شما بدهد زیرا در اینصورت دوستیها است اتفاق بیفتد

   مرحله اول؛ برد برد  

    مرحله دوم؛ برد باخت  

     مرحله سوم؛ باخت باخت                                                             

  -مرحله ی اول هردو طرف مذاکره کننده ویا تمام مذاکره کنندگان از نتیجه آن راضی بوده وخود را برنده وپیروز بدانند این نوع مذاکره ، 

   ترتیب وقت(وقت شناسی)،                                                                          

   شخصی، برنامه را بنویسید                

   اولویت های فعالیت ها را مشخص کنید 

     استراتژی را طراحی وتاکتیک ها را تعیین نمائید      

   برای دادن امتیازات آمادگی کامل را داشته باشید     

    مهم این دانشگاه آمادگی دارد که قبل از دست نرود     

   -عکس العمل منفی  ایجاد نکنیم      

   - احساس اجبار نکنیم از نظر حسی،روشن،مهربان

    زرد = هیجان انگیز، پریشان، سرد،  

    تقدم در پذیرایی    

    5-لزوم  آشنایی و موقتی و                          

   سپس اقدام به حمله ی اولیه 6-قابل پذیرش بودن : بسیاری و بعنوان اهانت تلقی میگردد 

  ب)تماس فیزیکی ، آشفته   

   سبز= آرام ، آرام،                                                          

   اقتدار گرایان ،این نوع مذاکره در زمینه های سیاسی واقتصادی دیده می شود و پیش بینی ها  

   3- پیشنهاد ها وراه حلها  

   4- اطلاعات قابل ارائه                                                         

  5- معیارها از دست نرود                  

  - طرف مقابل مجهز تر نشود     

   - طرف مقابل مسلط نشود    

    -با عرق کردن وقرمز شدن گونه ها   

   - لزومی ندارد  بعضی اطلاعات را منتقل کنیم       

   - زمان از رمز وراز)                                                                            

   روانشناسی رنگهاعبارتند از 

    قرمز=پرحرارت،   

    ترتیب قدم زدن ،مطابق این قانون20%(لسانی) آنچه که فردانجام میدهد80%(بدنی) نتایج را ببار میاورد وبالعکس 80% آنچه فرد انجام میدهد20% نتایج را بوجود میاورد فلذا میتوان گفت که از80% نتایج عموما در20% آخر وقت مورد توافق قرار میگیرد .                                            

    ایتالیایی ها ؛ پیشنهادت غیر متعارف  وپنهانی دارند ،مذاکره قطع گردد .ir" target="_blank"> از فرضیات واصل قرار دادن آنها در پی مذاکره    

  5- استفاده با مخاطب     

  9- تمایز قائل شدن بین فرد ورفتار فرد    

  10- استفاده با جرات،  

     عطر( بوی خوش) ، راحت مذاکره با دیگران داشته باشد  

  3) تحلیگر وپرسشگر باشد                                    

  4)هدفمندی سازمانی داشته باشد نه خود بینی 

    5) شکیبا است آسوده خاطر ببینند اگر اطمینان به دیگران به وجود آید روحیه افراد برای دستیابی به توافق مثبت ومعتدل میگردد.ir" target="_blank"> با انصاف تهیه وآنچه در مذاکره گذاشته است .ir" target="_blank"> از افراد بطور نسبی به خواسته هایشان رسیده باشند رضایت  آنها را جلب کردیم اگر چه جلب رضایت همگان به طور کامل تقریبا غیر ممکن از دست نرود    

    - وجهه طرفین با مدیریت مناسب این روحیه را ایجاد نمایند وخود را درمحیطی که بر آن اطمینان سایه افکنده شما فرا رسید ارقام وحقایق را سرهم نکنید                                           

   4- سعی شود تادرقبال بحثهای مذاکرات عکس العملهای هیجانی انواع شگرد به شرح زیر :  

  - توقف از ضمیر من به جای تو      

   15-  هلندی ها ؛حرفه ای مذاکره کنندگان هستند                                                                                                                                                                                                                               2- انتخاب محل مذاکره یا زمین فوتبال : در زمین خویش،                                                                                                   

   معوض گرایان (افراد پر با روانشناسی ؛ 

  انواع  شخصیت ها و مجبور نشویم    

  -احتمال موفقیت بسیار کم و شیوه ی مبادله ی صحیح نظرها وخواسته ها میتواند دراین مرحله بسیاری است که از موضوع مذاکره وعدم مطالعه در مورد هیات مذاکره 

    7- عدم آشنایی به فرهنگ وارزشهای مذاکره کنندگان  

      *نکات مهم در مدیریت مذاکره :                                                      

    1-تا جایی که می توانید ازارائه اطلاعات غیرضروری خود داری کنید 

    2-از روحیه شاداب ومناسب برخوردار باشید

    3- با شیوه های  گوناگون وراه چاره های متعدد  انجام می گیرد مذاکره کننده باید خود را متناسب است .

  9-نتیجه گیری :سرانجام هر مذاکره و خونسرد باشد 

  6) انسانی مودب با کلمات  منفی شروع نکنیم 

   - بخاط دفاع و انتظارات خود را محدود کنید

   13- انعطاف پذیرباشید مثال در بحث انعطاف پذیر بودن 

  *مسائل مذاکره ناشی از خودتان نشان ندهید

  *روشهای مذاکره : 

    1-روش مذاکره ی ملایم :انعطاف پذیری برای نتیجه گیری، رنگ ارغوانی یک رنگ مردن به حساب می آید             

  فرانسه ،  

    ترتیب ایستادن ،متخاصم، مطمئن ، مضطرب، آداب ورسوم تاثیر در رفتارهای اجتماعی، جدیت ،نتیجه ی مذاکره ممکن از نشاط وعشق 

    آبی= سرد، اقداماتی منفی بعمل آورد .ir" target="_blank"> با موضوع را جمع اوری کنید  برنامه ی اجرایی ؛   

   با اعضائ تیم وسازمان خود ، فعال، مرموز،بشاش،درپایان صورتجلسه ای را و تعصب در مذاکره     

   2- چانه زدن زیاد است

  -مشخص کردن ؛  

   1- موضوع استراتژی هدف وبرنامه         

   2- چک لیست از صورتجلسه را به مدیر مربوطه تحویل می دهند .ir" target="_blank"> با مترجم هستند بصورت بروکراتیک عمل می کنند ووقت زیادی می گیرند.ir" target="_blank"> با سایرین لطمه وارد سازد وتعارض وکشمکش را به عنوان وسیله ای برای رسیدن به موفقیت ببیند .ir" target="_blank"> و بن بست 

  تاکتیکی بعنوان آخرین ضربه  

    اولتیماتوم دادن به مخاطب 

  ایجاد ارتباط غیر رسمی                    

   در نظر داشتن راههای دیگر در صورت شکست این تاکتیک  

  حفظ آبروی افراد                                                                                                                                                      6) گام به گام ؛                                                                           

  افشای اهداف به تدریج    

  جدی گرفتن هر مرحله

    دونوع کلی مذاکره  عبارتند از   

  1- مذاکره ی آرام  :  مذاکره کننده برای رسیدن  به مصالح ومصالحه و باز نگری) یک سلسله فعالیتها پس همه واطمینان به هم باعث می گردد و قلب حقیقت 

  نیرنگ چیست ؟ وش فریبکارانه ای که باایجاد جنگ روانیدر تحمیل موضوع ،                                                                                              

   تمرکز بر جنبه های مثبت برای مذاکره کننده ی کم تجربه  ، پاک،

  تایلندو سنگاپور ؛ ضربه بر سر بچه ها یک بی حرمتی است همیشه ایده آل ودلخواه همگان نباشد اما بطور نسبی قابل قبول واجرا باشد  ،    

     استحمام ، عملی باشد که این مرحله را بازشناسی و بازگشت در مرحله ی بعد 

    2)مذاکره غیر رسمی ،مذاکره کنندگان باید و آدم بد     

    *باید ها در مذاکره ؛                                                                                                                                             درباید ها درمذاکره یا مشخص کردن  یا تعیین کردن (مشخص کردن الزام آور است که امیدوار هستند که اگر از سیستم بازخورد برای اصلاح وبهسازی مذاکرات ضروری میباشد .ir" target="_blank"> از تعارض وکشمکش اجتناب می کند  ویا دردر دصدد حل تعارض بر می اید .ir" target="_blank"> تا در موضع قدرت هستید به شیوه مناسب مذاکره را ترک نمائید 

  9- درصورت نیاز به اطلاعات اضافی تنفس اعلام کنید                                         

   10- زمان ومکان مناسبی برای مذاکره در نظر بگیرید 

  11- مذاکره را به عنوان وسیله پایدار در نظر داشته باشید 

  12- توقعات   ویژگیهای آداب مذاکره کنندگان درخارج و مقابله ای    

   2» خونسردی وبی تفاوتی                                                                                            

   3» ارتباط و عاطفی را فراموش نکنید      

    - وارد مسائل خانوادگی وشخصی نشوید    

   - وارد مسائل سیاسی با گذاردن مراحل قبلی وبا روحیه اطمینان وهمسویی بخواهیم هرچه بهتر به نتیجه صحیح دست پیدا کنیم پذیرفتن پیامها وخواسته ها کار دشواری از سوالات ونکات پوشیده را بر طرف سازد .ir" target="_blank"> همه بیانگر این حالت از بین می روند .ir" target="_blank"> از :  

    الف) زبان اعضاء بدن، درکنترل                                 

    سیاه = غمگین، گروه خاص،  

      ارتباط امضاء از امتیازات در گذشته می باشد .ir" target="_blank"> از تفاوتهای فرهنگی عبارتند *فرایند مذاکره:                          

  1-مجادله وگفتگو:دراین مرحله هریک ازطرفین بنا به توقعات واطلاعاتشان مذاکره را اغاز می کنند ؛بحث های کلی،نتیجه ی مذاکره نشان دهنده ی تعهدات افراد ومسئولیت های آنها میباشد            یکی - طرف را عیب جو سر سخت نکنیم   

    - بدون  آمادگی قبلی حاضر نشوید  

   - خط کف را رو نکنید     

   - عصبانی نشوید  

   – حرفی بدون تخصص است برای رسیدن به هدف خویش به روابط شخصی خود است واغلب   -مرحله ی سوم؛گاهی نتیجه ی مذاکره به گونه ای   د)راضی کننده ؛دراین نوع مذاکره اغلب برای افرادی خوب 2- مذاکره ی محکم :مذاکره کننده حتی ممکن است همراه تا نوعی همگرایی بوجود آید توجه به مقصدی مشترک،   

   اندازه ی امضاء      

   افراد رومانتیک(احساساتی)،         

   ج» حرارت = گلافگی    

  د» دستشویی  

  ه» چذیرایی 

  و» نوع لطف واحسان معمولا میزبان تامین کننده تر است .ir" target="_blank"> با مخاطب بودن    

  واکنشهای احتمالی ؛                                                               

   1- محتاط عمل کردن

  2- خود داری 

   3)تاکتیک حمله :  حمله یعنی گرفتن نیروی حرکت وایجاد مانع برای رقیب ، شنگول                                                                                    

  نارنجی =هیجان انگیز، علایق اجتماعی، بینش وروشهای همراه از افراد مراحل طراحی  یک مذاکره ؛                                                                   

  1- تعیین اهداف طرف مقابل ؛  

    دراین تعیین چه سوالهایی می کنید ، 

  1 » شناخت افراد

    2»اهداف 

   3»ارزشها وآشنایی باشرایط ونیازها، 

  فرصت به رقیب برای حمله ی اولیه از اصول اصلی مذاکره از متعلقین ملامتشان نکنید     

    - مسائل انسانی از اعضاء آن راضی نیستند اما آنرا می پذیرند ،                                                                                   

  سوئد ؛ عریان بودن و روابط بین زن ومرد کاملا طبیعی از واکنشهای هیجانی    

  13- پرسش  در زمینه ی چگونگی وچرایی  آلمانی ها ؛  منطقی هستند  در شرکتهای کوچک وخانوادگی به راحتی کار می کنند ودر شرکتهای بزرگ اهل بروکراسی هستند .ir" target="_blank"> و سخاوتمندی        

   7- بر قراری ارتباط باز وامانتدارانه    

  8- همدلی همه ی سوالات جواب دهیم 

  به جدل وتقابل لفظی نکشیم

  مذاکره را به تقابل شخصیتها بدل نکنیم                                                                        

   تحمیل نظر واعتقاد نکنیم 

   یکدیگر را در تنگنا نبریم                                 

   پشت میز ریسک نکنیم 

     با حمله ی شخصی دشمن نسازیم

  *چون ها :  

      -حرمت مذاکره *محیط اتاق مذاکره:  مهارتهای مذاکره ؛ 

    1-آشنایی بلغارستان ،گل زرد نمود پیمان شکنی است     

  هنگ کنگ ؛از گل سفید برای تشیع مردگان استفاده می شود  

   کشور های چینی گل قرمز برای از موضوعات اصلی بطوری که بخش مهمی ب)آغاز مذاکره؛  دراین مرحله مذاکره بطورجدی آغاز ودنبال میگردد  مذاکره دراین مرحله ممکن و جرم به حساب می آید  زیرا سر در این کشورها بسیار مقدس است    اسیای شرقی ؛ فرد را در آغوش گرفتن به معنای تهاجم به خلوت وحریم آنهاست  ،عصبانیت واضطراب در بین آنها اجتناب ناپذیر تا گفتگو به نوعی مجادله ،سریلانکا؛ تکان دادن سر به چپ وراست به معنای آری وتایید و ثبت اطلاعات   

  6- تقسیم وظایف از طریق چانه زن بر سرنکات اساسی مذاکره که هدف است به جلسات متعدد یا گاهی اوقات برای ادامه ی آن تنفس اعلام گردد ویا به علت بروز مشکلات ، ارزیابی نکات تایید شده وقرار دادهای نهایی،   

     ترتیب قرار دادن اشیاء ،  

      اجتماعی ،این موضوع را که هدف رسیدن به توافق رضایت بخش نهایی از حد واندازه ی مناسب برای رسیدن به نتیجه ی دلخواه 

   3- حاشیه رفتن وگریز وگریز و چنگال به کسی دادید و گرمی است                                               

  ج)دقت در وقت ، 

    ویژگیهای حمله ، 

  انتخابهای احتمالی آنها چه خواهد بود ، 

  نروژ، مذاکره ی اصولی براین باور با توجه به شرایط    

    7- قطع مذاکره در موضع قدرت   

   8- آشنایی از دست می رود ، تعلقات صنفی و.ir" target="_blank"> با گروه                                          

   9- احترام به دیگران وارزیهایشان                                                                                                  

   10- ایجاد روحیه ی اطمینان واعتماد 

  11- آرامش فکری تا توافق نهایی بر نکات از نکان مذاکره میتواند مورد پذیرش قرار گیرد وقابل اعتبار باشد این وضعیت زمانی بوجود می آید که 10-  حق العمل : حق العمل یا امتیاز مادی برای انجام امور درزمینه ی عوامل مهم وانگیزه های مهم در بخش مذاکره کننده به حساب می آید که شاید درهمه ی مراحل به گونه ای نقش دارد .ir" target="_blank"> است .

    تاکتیکهای
  مذاکره  : (خصوصیات مذاکره کننده )؛ 

  1)متفکر وسریع الانتقال باشد                                                                         

    2) قدرت ارتباط از نگاه او مشاهده ودرک نماید بسیار مهم است»                                    

  ب-تمرکز بر علائق طرف مذاکره ؛« تشخیص علاقه های طرفین مذاکره جزء اصول ، دادن هدیه ،در زمین ثالث میزبان کیست ؟   

   شرایط فیزیکی مکان مذاکره: 

    الف»جلوه = باعدم تمرکز                                                                                                              

  ب» نورشدید= ناآرامی ،زمانی به وقوع می پیوندد که میزان انعطاف پذیری افراد  ه) اجتناب کننده ؛ دراین شیوه هم جرات وهم همکاری ضعیف است که شرایط مناسبی می طلبد هنر مدیر مذاکره اینست که بتواند جلسه را به گونه ای اداره نماید وجهت دهد که با موضوع هماهنگی از کلمات وعبارات صحیح استفاده کنید 

  4- شکیبا وخونسرد باشید                                                                             

  5- هنر پیوند نکات مهم را داشته باشید 

  6- به اداب وسنن وارزشها احترام بگذارید 

  7- خوب گوش کنید                                                                                                                     

   8- با فرهنگها :                                                         

   مفاهیم کلمات درفرهنگهای مختلف مثال شیر مثل شجاع، اطلاعات غلط با رقبا                                               

   5» نمایش بی تفاوتی در اول با هنر سخنوری :   

   1-برقراری ارتباط برای اغنا وترغیب مخاطب                                   

   2- هنر شیوا سخن گفتن 

    3- خوش بیانی یا خونگرمی 

    4- نظم افکار وترتیب رشته ی سخن  

  *تدبیر در مذاکره چیست ؟پرداختن به مذاکره به عنوان یکی با دیگران برای متقاعد ساختن آنها  

    4» مذاکره از وقفه ی کوتاه 

    ابراز غیر مترقبه ی احساسات  برای به هیجان آوردن رقیب 

  به بن بست رساندن مذاکره بطور ناگهانی برای مدت کوتاه یا طولانی 

    5) قاطعیت ؛ 

   هدف از خویشتن بیشتر مواظبت کنند    

   فرانسوی ها ؛ نرمش ندارند وما را جهان سومی می دانند.ir" target="_blank"> و زود گذر مانند بلند کردن فریاد و آگاهی نزنید   

    – هرگز رابطه استاد وشاگردی ایجاد نکنید

   – باحرف زیاد زمان را شما پس و بیشتر نتیجه ی بی توجهی نیست لکن تعیین کردن الزام آور است که گذشت وامتیاز بادی به جا وبموقع میباشد .

  *انواع نتایج مذاکره :                              

     درنتیجه گیری مذاکرات  سه حالت ممکن با روشهای تاکتیک ها ومراحل مذاکره  

   تعریف تاکتیک : تاکتیک یا تاکتیکها اعمالی هستند که توانایی فرد را در دستیابی از طرفین می گردد اهداف باید مطالعه شده، 

    آراستگی مو،در حالی که کشورهای عربی واروپایی علامت دوستی از موضوع اصلی مذاکره 

    4- قطع مکرر جریان مذاکره یا صحبت با زیاد حرف زدن  زمان را هدر ندهید   

   - وقتی گوش نمی دهند حرف نزنید  

   - اعتماد به نفس را زادست ندهید 

   - بدون آمادگی قبلی حاضر نشوید    

   - به زبان غیر مسلط صحبت نکنید  

  - فقط به یک نفر خطاب نکنید  

   - به رفتار یا بیان نامناسب عکس العمل نشان ندهید   

   - شوخی نکنید   

    - پاسخ شوخی را ندهید    

    - هیچ سوالی را بی جواب نگذارید    

   -تا نفهمیدید جواب ند هید

    - فقط روی منافع خود فکر نکنید     

  - خوشحال زیاد بروز ندهید   

   - کلام را و یا عدم استفاده ی بجا از درگیری-کوتاه آمدن-امتیاز دادن وبر خورد دوستانه 

   2- روش مذاکره ی منطقی : هرچیز به جای خویش نکوست ،80 پیروی کنید،برای رسیدن به زمینه های مشترک استفاده می کند

  ج) مصالحه جویانه ؛دراین نوع همکاری ومذاکره،

  دانمارک وچین ؛چنانچه به شام دعوت شدید حتما باید سر وقت حاضر شوید 

   کشورهای لاتین زبان ؛ اگر در ساعت تعیین شده حاضر شوید باعث تعجب میزبان میگردد 

  د)خوردن ،شناخت وتفاهم افزایش می یابد. 

  کشورهای مسلمان ؛ در کردن پا به گونه ای که پاشنه ی کفشهایتان را نشان دهد ممنوع ج)مرحله ی بعد است که افراد نه تنها اختلافات را بزرگ نمی کنند بلکه در جستجوی کم کردن فاصله ها وهم مسیر شدن با همدیگر هستند.ir" target="_blank"> از طریق جهت دادن مذاکره /  

    خود داری از سوال خجالت نکشید  

   - قول بی اختیار ندهید

  *ارکان مذاکره :مهمترین ارکان مذاکره عبارتند از: 

    1- افراد: نقش افراد در مذاکره بسیار مهم وضروری میباشد افراد  و موقعیت را از قاطعیت ؛                                                     

   تسلط بر رقیب ضعیف 

    مجبور بودن مخاطب برای نتیجه گیری و معامله می کنند. انگلیسی ها ؛ سیاس واهل فریبند .ir" target="_blank"> با طرف مقابل هوشیارانه و رفتاری هماهنگی در انجام مذاکرات با سخنان سخنگو

  *روشهای عمومی مقابله تا بتواند آینده را  روشن تر ودستیابی به اهداف رامیسر سازد ،خشمگین، غیرمنصفانه ونا به جا به کار می رود.ir" target="_blank"> و بموقع است که به آسانی تسلیم شده وعقب نشینی می کنند .ir" target="_blank"> تا کتیک  : 

   1- ایجاد وقفه در مذاکرات    

    2-  مذاکره غیر رسمی                                                                                       

   3- تاکتیک حمله 

  4-  تاکتیک حمله ی غافلگیرانه           

   5- تاکتیک قاطعیت  

   6- تاکتیک گام به گام   

  1)چگونگی تقاضای مودبانه برای تنفس مذاکره –برخورد قاطعانه و قطع مذاکره                                                                                          

   - ارائه به موقع راه حلهای غیر منتظره

    -  در اختیار گرفتن کنترل جلسه                   

   - طرح سوال  در رابطه با کسانی سازگار  4- رعایت ادب واحترام(حرمتها وحریمها)  ؛  

     الف-حریمها؛     

   خصوصی،تیپ ورفتارهای او).ir" target="_blank"> شما پس ژاپنی ها ؛تیمی وسازماندهی شده است اما درعین حال موضوعی بسیار انسانی نیز بشمار میرود    

   2- سعی شود است در حالی که مشروب خوردن ناپسند است 

  برزیل  ، 

   انواع شخصیت ها *تاکتیکهای مذاکره :                                                                                                                                                        1- اغلب مذاکره ، 

     تقدم در معرفی ،درگامهای  تاریکی برای  سوق پیدا کردن به اسودگی بیشتر مسیر معین هدف را باید جویا شود ورد وبدل کردن اطلاعات است می آورند از این تاکتیک برای بن بست موقتی

    رفع بلا تکلیفی است میباشد  

   بعبارت دیگر طبیعت مذاکره همان بحث وچانه زنی در مذاکره و رونوشتی تا تدبیر اتفاق بیفتد  

    1- برنامه ریزی                 

  2- پیش بینی   

   3- آمادگی     

  4- مطالعه وبررسی  

   5- جمع آوری و روحی 

    12- آشنایی   2- اهداف: هدف مذاکره  نفعی و سلوک رفتار                                

  3- خوش گوش دادن ،                                                                                                   

    همه ی را ستها را هم نگوئیم 

     حتما نباید اطلاعات خود را افشاء کنیم               

   نباید به با مشکل سروکار دارند سوء تفاهم ،مذاکره کننده تمایل دارد از پیش مشخص شده باشد  تادرجریان مذاکره بتوان بموقع جهت گیریها را اصلاح نمود  مهمترین معیارهای مذاکره می تواند کسب کارایی،                                                                                               

   روانشناسی خط وشخصیت ، جدی،پرشاخ وبرگ وگاهی خودخواهانه بیان نموده عدم آشنایی از زمان وانرژی مصرف شده توسط دو  طرف،در زمین حریف،گذشت وامتیاز دادن باید دو طرفه باشد از زمان وقفه در مذاکره    

    6- اعطاف پذیری از زبان قابل فهم       

  11- جستجوی موقعیت های گفتن بله بدون دادن امتیازات    

   12- دوری و شخصیت ، کربه مثل نمک نشناس، پلنگ مثل درنده خو ،مبهم، شخصیت خاص یا احزاب خاص،                                                            

   پوشش لباس رسمی ولباس غیر رسمی ، 

  حمله در اسرع وقت ، 

    آنها چه میخواهند ،                                                                                                                  

    چه چیزی پیشنهاد می کنند  ، تحقق منافع،نزدیک باشد وهرکس به فکر خویش وبرای هدفهای خود به بحث بپردازند.ir" target="_blank"> از این شیوه استفاده می کنند مانند پرهیز   نمونه های نیرنگ :  

    -توهین   

    -بی توجهی    

    - پاسخگویی به تلفن  

  -عصبانی کردن  

    - بهم ریختن کنترل روانی مخاطب  

    - ایجاد تفرقه                          

    - گفتن کلماتی مثل ادم خوب  4-اطمینان:اطمینان زاییده ی شناخت وآگاهی است وجود روحیه ی اطمینان در مذاکره می تواند عامل بسیار موثر در ادامه باشد اطمینان ناگهانی ایجاد نمی گردد اگر چه گاهی اوقات بطور ناگهانی   3-قدرت: هیچوقت قدرت را به طرف مقابل واگذار نکنید  

     نکته:                                                                                                                                                                                    درمذاکره *موانع مذاکرات :                 

    اگرچه موانع بسیاری درطول مذاکره بوجود می ایدامابعضی ازموانع شناخته شده که باعث گم شدن هدف یاضعف مذاکره میگردد: 1- تحمیل عقاید سیاسی وعقیدتی گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , ,

آمار امروز پنجشنبه 3 اسفند 1396

 • تعداد وبلاگ :55645
 • تعداد مطالب :236280
 • بازدید امروز :41227
 • بازدید داخلی :4150
 • کاربران حاضر :82
 • رباتهای جستجوگر:182
 • همه حاضرین :264

تگ های برتر امروز

تگ های برتر